FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वोयर बोका वितरण, बंगुर खोर निर्माण सहयोग र सहकार्यमा मासु पसल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत छनौट सम्बन्धी सूचना

छनौट हुनुभएका लाभग्राहीहरुले  सूचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्रमा यस नगरपालिकाको पशुसेवा शाखामा सम्झौताको लागि उपस्थित हुनुहुन अनुरोध  छ। 

१३ औ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका दिवस

१३ औ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका दिवस प्यूठान नगरपालिका अन्तरगत कार्यरत उत्कृष्ट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई सम्मान तथा अन्तरकृया कार्यक्रम गरी मनाईयो । 

Pages