FAQs Complain Problems

अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः- २०८० /१०/११

सहकार्य गरिने कार्यक्रमहरु 

१. व्यबसायिक लेयर्स कुखुरा पालक कृषक फर्महरुका लागि ओर मर्मत तथा सुधार कार्यक्रम

२. अपाङ्गता भएका युवा कृषक व्यवसायीहरुका लागि मागमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम बाख्रा पालन र कुखुरा पालन 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.