FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
प्यूठान नगरपालिकाको प्रथम आवधीक योजना (२०८०/०८१ - २०८४/०८५) 10/10/2023 - 14:32 PDF icon Final_Pyuthan Municipality Periodic Plan 2080.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन (आ.व. २०७८/०७९) 07/10/2023 - 14:42 PDF icon GESI- Audit -Pyuthan Municipality - Final.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको आवधिक योजना 07/04/2023 - 15:46 PDF icon Final_Pyuthan Municipality Periodic Plan 2080.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना 06/10/2023 - 14:38 PDF icon CDP Final Report.pdf
आ.व. २०७८/७९ को आय व्यय विवरण 09/17/2022 - 13:02 PDF icon SuTRA__aaya byaya.pdf
स्वतः प्रकाशन २०७८/०७९ 08/17/2022 - 12:30 PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन - ७८.७९.pdf
प्यूठान नगरपालिका प्रोफाईल २०७४ 04/19/2022 - 11:42 PDF icon Pyuthan Nagarpalika Profile 2074.pdf
भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड २०७१ 12/01/2021 - 00:00 PDF icon Bhawan-Nirman-2071.pdf
स्थानीय राजपत्र 11/18/2021 - 11:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र
सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन (आ.व. २०७७/०७८) 08/15/2021 - 14:40 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन (1).pdf

Pages