FAQs Complain Problems

श्रावण ७ देखी ११ गते सम्म भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ५५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको समुहलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!

श्रावण ७ देखी ११ गते सम्म भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका ५५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको समुहलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!