FAQs Complain Problems

कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाई दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतको समुहहरुलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने अभियान सम्बन्धी सूचना