FAQs Complain Problems

आ.व. २०७८/७९ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक तपशिलका सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यथाशिघ्र सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.