FAQs Complain Problems

निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान गारिएको सुचना ।

विस्तृत जानकारिको लागि https://bolpatra.gov.np/ppmo/ वा प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.