FAQs Complain Problems

डि.पि.आर को लागि बोलपत्रआह्वान सम्बन्धि सुचना

विस्तृत जानकारिको लागि https://bolpatra.gov.np/ppmo/ वा प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।