कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
नारायण प्रसाद भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 086460291
तुल्सीराम रिजाल लेखा अधिकृत लेखा
वीरेन्द्र कुवर इन्जिनियर प्राबिधिक birendra.kunwor@gmail.com 9851114119
काशिराम उपाध्याय सव.इन्जिनियर प्राबिधिक
मेघनाथ रिजाल शाखा अधिकृत गुनासो सुन्ने अधिकारी mnrijal(at)gmail.com 086460290
जुक्ता पोख्रेल अमिन नक्सा पास उपशाखा
ओमभक्त थापा ना.सु पन्जिकरण
बिक्रम के. सी. सूचना प्रबिधि अधिकृत ito.pyuthanmun@gmail.com, ict.bikramkc@gmail.com 086460290
झग बहादुर बुढा मगर अ. सब. ईन्जिनीयर प्राबिधिक jhakashmagar5@gmail.com 9844728032
बबिता बिस्ट ना.सु सामाजिक विकास
चन्द्र बहादुर जि. सी. शाखा अधिकृत प्रशासन
बन्दना शाक्य शाखा अधिकृत योजना शाखा
दिनेश के. सी. सव.इन्जिनियर प्राबिधिक
राधिका खनाल कार्यालय सहयोगी
राजेन्द्र के सी कम्प्युटर अपरेटर
बिरेन्द्र मल्ल कम्प्युटर अपरेटर
प्रमोद श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर
शिव बहादुर के एम कार्यालय सहयोगी
सिताराम के सी दमकल चालक